دانلود اهنگ همه گلا میدونن تو نیای بهار نمیشه | دانلود اهنگ جدید


? نم نمای بارون آروم توی خیابون اومد ?

♪♭ شاخه گل من نیومد ♭♪

سایه بونم آسمون شد ماه آسمون دراومد

? شاخه گل من نیومد ?

? وای همه ی گلا میدونن تو نیای بهار نمیشه ?

? باغ آرزوی قلبم بی تو لاله زار نمیشه ?

وای همه ی گلا میدونن تو نیای بهار نمیشه

? نم نمای بارون آروم توی خیابون اومد ?

شاخه گل من نیومد

? سایه بونم آسمون شد ماه آسمون دراومد ?

شاخه گل من نیومد

  باز شکستم نشستم دلو دیوونه کردم

♪♭ رو دوش جدایی دوباره خونه کردم ♭♪

من خودم دنیای دردم خودم دنیای دردم

رو بوم خیالم دوباره سایه دیدم

? یه گلدون شقایق براش از باغچه چیدم ?

? درد این عشقو کشیدم درد این عشقو کشیدم ?

? نم نمای بارون آروم توی خیابون اومد ?

شاخه گل من نیومد

سایه بونم آسمون شد ماه آسمون دراومد

شاخه گل من نیومد

? همه ی گلا میدونن تو نیای بهار نمیشه ?

♪♭ باغ آرزوی قلبم بی تو لاله زار نمیشه ♭♪

? همه ی گلا میدونن تو نیای بهار نمیشه ?

باغ آرزوی قلبم بی تو لاله زار نمیشه