دانلود آهنگ شیر علی مردون از آغاسی (بهترین کیفیت) + متن اهنگ | دانلود اهنگ جدید


شاد اوی علی مردون / برنو سر شون

♪♭ تش ونم به قهوه رخ / تا کوی فردون ♭♪

🎤 ممدلی خان مند به تهرون / ممدلی وای شیر علی مردون 🎤

بی عروس تو کل بزن / کل بساکی و تفنگ چی

ز مم صالح / سوار ز راکی

ممدلی خان مند به تهرون / ممدلی وای شیر علی مردون

شمشیر علی مردون / طلای بی غش

به زمین برق ازنه / به آسمون تش

♭♫♪ بی عروس تو کل بزن / تا مو کنم جنگ ♪♫♭

🎺 شمشیرم به گل زنم / سی ایل چارلنگ 🎺

ممدلی خان مند به تهرون / ممدلی وای شیر علی مردون

🎸 دشمنون ز بعد مو / چاره ندارن 🎸

گویل نیله سوار / به هفت و چارن

ممدلی خان مند به تهرون / ممدلی وای شیر علی مردون

🎻 علی مردان خان بختیاری با خوشحالی آمد؛ تفنگ برنو روی شانه‌اش 🎻

آتیش بذارم به «قهوه رخ» تا کوه فردون

عروس خانم! تو کل بزن؛ کل بساکی

🎼 تفنگ‌چی از ایل «محمود صالح» و سوارکار از طایفه‌ی «راکی» 🎼

شمشیر علی‌مردان‌خان، طلای خالص

به زمین برق می‌زنه، به آسمون آتیش

عروس خانم! تو کل بزن تا من جنگ کنم

🎺 شمشیرم رو به گل بزنم برای ایل چهارلنگ 🎺

دشمنان بعد از من چاره ندارن

برادران اسب‌سوار از ایل چهارلنگ و هفت لنگ