دانلود اهنگ دویدوم کی بنسیز از چیناره ملک زاده | دانلود اهنگ جدید


(دوبار تکرار)

🎤 Duydum ki bensiz,yaralı gibisin 🎤

دویدومکی بنسیز یارالی گیبیسن

🎼 من شنیده‌ام که تو هم مثل من صدمه دیدی 🎼

🎼 🎼

Ne ağlar ne gülersin,bir ölü gibisin

🎹 نه اغلار نه گولرسین بیر اولو گیبیسین 🎹

🎹 نه گریه میکنی نه میخندی، مثل یک مرده میمونی 🎹

🎵 Kanadı kırılmış,kuşlar gibisin 🎵

کاناتی قریلمیش گوشلار گیبیسین

بال شکسته، تو مثل پرنده‌ها میمونی

🎹 Beni bırakıp gittin,böyle çekersin 🎹

بنی بوراخیب گددین بویله چکرسن

تو منو ترک کردی، اینطوری به من ضربه و صدمه میزنی

(دوبار تکرار)

🎻 Açınca baharın,rengarenk gülleri 🎻

♪♭ اچینجا بهارین رنگارنگ گونلری ♭♪

زمانی که گل‌های رز رنگارنگ را باز می‌کنید

🎺 Bir başka eser,rüzgar geceleri 🎺

🎻 بیر باشکا اثر روزگار گجلری 🎻

در یکی دیگر از شب های روزگار

🎸 🎸

🎵 Karanlık çöktürecek,üstüne dertleri 🎵

کارانلیخ چوکتونجک اوسدونه دردلری

🎤 تاریکی (غم و غصه) آن‌ها را فرا خواهد گرفت 🎤

🎵 🎵

O zaman anlarsın,kaybettiğin değeri

🎻 او زامنلا انلارسین کایبتین ایللری 🎻

🎧 و اون زمانی هستش که ارزش چیزی که از دست دادی رو می فهمی 🎧

(دوبار تکرار)

♪♭ An gelir göz görmez,seni senden başka ♭♪

ان گنلر گوز گورمز سنی سنن باشکا

🎼 آن لحظه به محض این که شما همدیگر را می‌بینید 🎼

♭♫♪ ♪♫♭

🎻 🎻

Gün gelir düşersin,bir el uzanmaz sana

گون گلیر دوشرسن بیر ال اوزاماز سنا

🎻 روزی خواهد رسید که دستت به دست او نمی‌رسد 🎻

🎧 🎧

Karanlığın derinliğine,düşer kaybolursun

کارانین درینینه دوشر کایب اولورسن

در اعماق تاریکی سقوط می‌کنی و ناپدید میشی

Beni bırakıp gittin,böyle çekersin

بنی بوراخیب گدین مویله چکرسن

🎧 تو منو ترک کردی، اینطوری به من ضربه و صدمه میزنی 🎧