دانلود اهنگ دوش تفنگ دارمه کلاش با صدای بچه [ریمیکس] +متن ترانه | دانلود اهنگ جدید


دوش تفنگ دارمه کِلاش

می مِنتَظر دَباش

ساعت هشت آماده باش

♪♭ زَمه و مومه پاش ♭♪

اَمشو می دل، لو بونه غم

پرونده لا ، تی کِمه کم

شی وازی جاده ره هاکِردی تنگ

🎤 ته لینگ تا تی سره کِمّه فشنگ 🎤

🎸 * دوش تفنگ دارمه کِلاش 🎸

می مِنتَظر دَباش

ساعت هشت آماده باش

زمه و مومه پاش

بیمومه سر قرار هاکردنی فِرار

🎧 تک تک تونه دارمه کار، شِمی حال بونه زار 🎧

اِمشو هِسه اَمی قرار

دَووش ، می دست نَکِن فرار

جمع هاکن شی رفیقاره

اینگِمه تک تکه چارپاره

جنگیمه هَسِمه خِل

تی سره دِمه پر

🎹 شی ماره مِن نَدِمه تن 🎹

🎼 ریکا دشت بوه خِل 🎼

🎸 * دوش تفنگ دارمه کِلاش 🎸

🎺 می مِنتَظر دَباش 🎺

ساعت هشت آماده باش

🎸 زمه مومه پاش 🎸

🎸 ترجمه آهنگ: 🎸

رو دوشم دارم تفنگ کلاش

منتظرم باش

ساعت هشت اماده باش

🎸 میزنم و پاش میمونم 🎸

🎹 امشب دلم از غم پاره میشه 🎹

🎹 لای پروندتو کم میکنم 🎹

جاده کوه وازتو تنگ کردی

از پا تا سرتو میبندم به فشنگ

اومدم سر قرار و تو فرار کردی

🎻 تک تک شمارو کار دارم حالتونو زار میکنم 🎻

امشب شدی قرارمونه

🎻 همون جا باش و ازدستم فرار نکن 🎻

جمع کن رفیقاتو

واسه تک تکتون چارپاره میندازم

🎻 من دیوانه ام و دعوایی 🎻

سرت رو میدم به پدرت

به مادرت تنتو نمیدم

🎸 این پسر کلاً دیوانه شده 🎸