دانلود نوحه ماه میگوید حسین / مداحی از حمید علیمی/ مجید بنی فاطمه +متن | دانلود اهنگ جدید


🎸 ماه می گوید حسین با آه می گوید حسین 🎸

آیه آیه حضرت الله می گوید حسین

یار می گوید حسین دلدار می گوید حسین

در مدینه احمد مختار می گوید حسین

🎵 نار می گوید حسین گلزار می گوید حسین 🎵

شاه مردان حیدر کرار می گوید حسین

🎼 خار می گوید حسین غمخوار می گوید حسین 🎼

فاطمه بین در و دیوار می گوید حسین

🎸 خاک می گوید حسین افلاک می گوید حسین 🎸

مجتبی با سینه صدچاک می گوید حسین

خواب می گوید حسین مهتاب می گوید حسین

منبر و سجاده و محراب می گوید حسین

🎧 🎧

🎹 گاه می گوید حسین بیگاه می گوید حسین 🎹

🎻 شمع و نجم و کهکشان و ماه می گوید حسین 🎻

♪♭ هوش می گوید حسین مدهوش می گوید حسین ♭♪

🎧 بین خیمه کودکی آواره می گوید حسین 🎧

چاره می گوید حسین بیچاره می گوید حسین

غنچه شش ماهه در گهواره می گوید حسین

هوت می گوید حسین لاهوت می گوید حسین

ذوالجناح از قتل شه مبهوت می گوید حسین

شیر می گوید حسین شمشیر می گوید حسین

در تن شه سنگ و تیر و نیزه می گوید حسین

آل می گوید حسین گودال می گوید حسین

تازیانه بر تن اطفال می گوید حسین

ناله می گوید حسین آلاله می گوید حسین

در خرابه دختری با ناله می گوید حسین