دانلود آهنگ سيبل جان پادشاه | دانلود اهنگ جدید


Üstüme gelme inanamam

پیشم نیا باور نمی کنم

🎵 🎵

Beni ben gibi sevmedi bilirim

میدونم که منو مثه خودم دوس نداشتی

🎵 Bu sefer de yalancı ben olamam 🎵

این بار هم دروغگو من نمیشم

♭♫♪ Seni bir kalemde rezil ederim ♪♫♭

و به یکباره آبروتو میبرم

🎧 🎧

Sakın üstüme gelme inanamam

پیشم نیا اصلا باور نمی کنم

🎤 🎤

♭♫♪ Beni ben gibi sevmedi bilirim ♪♫♭

میدونم که منو مثه خودم دوس نداشتی

Bu sefer de yalancı ben olamam

🎼 این بار هم دروغگو من نمیشم 🎼

Seni bir kalemde rezil ederim

و به یکباره آبروتو میبرم

🎵 🎵

korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben

🎵 میترسم باهات از عشق حرف بزنم 🎵

♪♭ İnatçıyım derdim çok ♭♪

لجبازم و دردام زیاده

🎼 🎼

Dostum var hiç dermanım yok

♪♭ دوستام زیادن اما هیشکدوم مرهمم نیستن ♭♪

♪♭ ♭♪

Ah ne zaman bu ayrılık pek yaman

🎹 آه. تا کی این جدایی سخت و آزار دهنده میشه؟ 🎹

🎤 Neler çektim bu dünyadan 🎤

ازین دنیا بدی زیاد دیدم

🎵 🎵

🎺 El mi yaman ben mi yaman 🎺

🎺 نمی دونم دست تقدیرم اینجوریه یا خودم ادم بدبختی هستم 🎺

🎻 Bu devirde kimse sultan değil 🎻

🎤 تو این دوره زمونه هیشکی سلطان نمیمونه 🎤

Hükümdar değil

🎧 Bezirgan değil 🎧

حاکم و بازگان نمیمونه

🎹 🎹

Bu kadar güvenme hiç kendine

این قدر به خودت اعتماد نداشته باش

Kimse şah değil padişah değil

هیشکی سلطان و پادشاه باقی نمیمونه

♪♭ Bu zamanda kimse sultan değil ♭♪

تو این دوره زمونه هیشکی سلطان نمیمونه

Hükümdar değil

Bezirgan değil

حاکم و بازگان نمیمونه

♭♫♪ Bu kadar güvenme hiç kendine ♪♫♭

🎹 این قدر به خودت اعتماد نداشته باش 🎹

Kimse şah değil padişah değil

🎼 هیشکی سلطان و پادشاه باقی نمیمونه 🎼