دانلود آهنگ نشسته ام به در نگاه می کنم | دانلود اهنگ جدید


نشسته ام به در نگاه می کنم میکنم نشستم دریچه آه میکشد شعر هوشنگ ابتهاج دری که mp3 اهنگ

متن آهنگ نشسته ام به در نگاه می کنم

در این سرای بی‌کسی

نشسته‌ام به در نگاه می‌کنم

🎧 دریچه آه می‌کشد 🎧

🎸 تو از کدام راه می‌رسی 🎸

🎺 خیال دیدنت چه دلپذیر بود 🎺

جوانی‌ام در این امید پیر شد نیامدی و دیر شد…

🎼 *بین دریچه آه می کشد یا دری که آه میکشد بین شنوندگان اختلاف نظر وجود دارد. 🎼