دانلود نوحه ماه میگوید حسین / مداحی از حمید علیمی/ مجید بنی فاطمه +متن | دانلود اهنگ جدید


🎸 ماه می گوید حسین با آه می گوید حسین 🎸

آیه آیه حضرت الله می گوید حسین

یار می گوید حسین دلدار می گوید حسین

در مدینه احمد مختار می گوید حسین

🎵 نار می گوید حسین گلزار می گوید حسین 🎵

شاه مردان حیدر کرار می گوید حسین

🎼 خار می گوید حسین غمخوار می گوید حسین 🎼

فاطمه بین در و دیوار می گوید حسین

🎸 خاک می گوید حسین افلاک می گوید حسین 🎸

مجتبی با سینه صدچاک می گوید حسین

خواب می گوید حسین مهتاب می گوید حسین

منبر و سجاده و محراب می گوید حسین

🎧 🎧

🎹 گاه می گوید حسین بیگاه می گوید حسین 🎹

🎻 شمع و نجم و کهکشان و ماه می گوید حسین 🎻

♪♭ هوش می گوید حسین مدهوش می گوید حسین ♭♪

🎧 بین خیمه کودکی آواره می گوید حسین 🎧

چاره می گوید حسین بیچاره می گوید حسین

غنچه شش ماهه در گهواره می گوید حسین

هوت می گوید حسین لاهوت می گوید حسین

ذوالجناح از قتل شه مبهوت می گوید حسین

شیر می گوید حسین شمشیر می گوید حسین

در تن شه سنگ و تیر و نیزه می گوید حسین

آل می گوید حسین گودال می گوید حسین

تازیانه بر تن اطفال می گوید حسین

ناله می گوید حسین آلاله می گوید حسین

در خرابه دختری با ناله می گوید حسین

دانلود نوحه کربلا میخوام ابوالفضل حسین طاهری / هرشب میخونم با شور و نوا +متن مداحی | دانلود اهنگ جدید


کربلا میخوام ابوالفضل حسین طاهری هرشب میخونم با شور و نوا نوحه

متن نوحه هرشب میخونم با شور و نوا کربلا میخوام حسین طاهری

هر شب میخونم با شور ونوا کربلا میخوام ابوالفضل

🎻 ذکر سجود نمازم شده کربلا میخوام ابوالفضل 🎻

جدایی هم حدی داره آقا کربلا میخوام ابوالفضل

🎼 هر شب میخونم با شور ونوا کربلا میخوام ابوالفضل 🎼

ابوالفضل کربلاییم کن ابوالفضل نینواییم کن

هر کی میخواد بره کربلا نفس نفسم ذکر کربلاست

🎼 کربلا میخوام ابوالفضل عشق من فقط گنبد طلاست 🎼

کربلا میخوام ابوالفضل قسمتم بکن تا بیام حرم

🎹 کربلا میخوام، ابوالفضل 🎹

🎵 جون و زندگیم نذر روضه هات کربلا میخوام ابوالفضل 🎵

ابوالفضل کربلاییم کن ابوالفضل کربلاییم کن

دانلود نوحه عمه جان اینجا کجاست حسین فخری/ اهنگ صوتی عمه بابایم کجاست | دانلود اهنگ جدید


دیده گریانی چرا … دیده گریانی چرا

عمه جان اینجا کجاست؟

عمه جان اینجا کجاست؟ …

عمه جان اینجا کجاست؟ …

? سوز آه و ناله ات … ?

سوز آه و ناله ات دل خراش و غم فزاست

♪♭ عمه جان اینجا کجاست؟ … ♭♪

عمه جان اینجا کجاست؟ …

خاک این صحرا چرا عمه میریزی به سر

میزنی بر سینه و میکشی آه از جگر

جای جای این زمین میکنی هر دم نظر

? گوییا این خاک پاک پیش چشمت آشناست ?

? عمه جان اینجا کجاست؟ … ?

عمه جان اینجا کجاست؟ …

♭♫♪ گاه از درد درون بیقراری میکنی ♪♫♭

? گه گلاب از چشمه ی دیده جاری میکنی ?

گه گذاری سر به پا آه و زاری میکنی

گاه میبوسی زمین گاه فریاد به پاست

گاه فریادت به پاست …

عمه جان اینجا کجاست؟ …

عمه جان اینجا کجاست؟ …

گه به این جانب دوان گه به آن جانب روان

? گه به حال اضطراب گه کشی از دل فغان ?

بر دلم آتش زدی این چه حال است عمه جان

? خاک و سنگ این زمین با نوایت همنواست ?

عمه جان اینجا کجاست؟ …

عمه جان اینجا کجاست؟ …

? عمه جان اینجا کجاست؟ … ?

♪♭ عمه بر سر میزند از چه زین العابدین ♭♪

از یتیمان می رود ناله بر عرش برین

ناله های جان گداز خیزد از این سرزمین

این چه شور محشر و این چه آهنگ عزاست

? عمه جان اینجا کجاست؟ … ?

عمه جان اینجا کجاست؟ …

? رنگ رخسارت چرا عمه جان پژمرده است ?

هم به خود میلرزی و هم دلت افسرده است

? رنگ رخسارت چرا عمه جان پژمرده است ?

? هم به خود میلرزی و هم دلت افسرده است ?

? دیدن این منظره طاقم از دل برده است ?

گرد غم بر چهره ات ای امید دل چراست

سرپرسرست کاروان از چه هستی سوگوار

دختر شیر خدا اشک ریزی زار زار

اشک ریزی زار زار …

آیت زهرا نما لعل لب را باز کن

عمه جان مشکن دلم مرهمت آغاز کن

با سکینه دخترت درد و دل ابراز کن

? نغمه جان سوز تو بهر هر دردی دواست ?

عمه جان اینجا کجاست؟ …

عمه جان اینجا کجاست؟ …

? دانلود نوحه عمه جان اینجا کجاست حسین فخری ?

? ?

گو کی آرام جان …

گو کی آرام جان باز ساکت از خروش

? عندلیب خوش نوا از نوا یک دم خموش ?

لحظه ای آرام باش …

لحظه ای آرام باش کن کلام عمه گوش

غنچه باغ حسین این زمین کربلاست

این زمین کربلاست جای خونین لاله هاست

این زمین کربلاست

این زمین کربلاست جای خونین لاله هاست

عمه جان اینجا کجاست؟ …

? این گلستان مشهد لاله های پرپر است ?

این مزار قاسم و آن مزار اکبر است

این گلستان مشهد لاله های پرپر است

♭♫♪ این مزار قاسم و آن مزار اکبر است ♪♫♭

بر سر صدر حسین خوابگاه اصغر است

♭♫♪ این زمین لاله رنگ مقصد خون خداست ♪♫♭

? این زمین کربلاست ?

این زمین کربلاست …

این دیار کربلاست قتلگاه اولیاست

این زمین کربلاست …

♭♫♪ این دیار کربلاست قتلگاه اولیاست ♪♫♭

? عموی نام آورت شد در این میدان شهید ?

عموی نام آورت شد در این میدان شهید …

در کنار علقمه پیکرش در خون تپید

قامت بابت حسین در غم قتلش خمید

? قامت بابت حسین در غم قتلش خمید … ?

آن محل مقتل آن عزیز باوفاست

این دیار کربلاست جای خونین لاله ست

قتلگاه اولیاست این دیار کربلاست

باشد این جایی که شمر از ستم خنجر کشید

با لب خشکیده سر از تن بابا برید

? کز غم جان کاه او روی زینب شد سپید ?

? چون معلم زین علم با تقلی در عزاست ?

? این دیار کربلاست ?

? این دیار کربلاست قتلگاه اولیاست ?

عمه جان اینجا کجاست …

? عمه جان اینجا کجاست … ?

♭♫♪ قتلگاه اولیاست … ♪♫♭

این دیار کربلاست قتلگاه اولیاست

? عمه جان اینجا کجاست … ?

عمه جان اینجا کجاست …

قتلگاه اولیاست …

دانلود نوحه نزار قطری مظلوم حسین جانم | دانلود اهنگ جدید


? اگر از خنجرِ خونریز؛ لبِ تشنه ببرند سرم را  ?

? اگراز تیغ شکافند؛ در این عرصه ی خونین جگرم را  ?

اگر از تیرِ سه شعبه بدهند آب؛ عوض شیر گل نو ثمرم را!

اگر از داغِ برادر؛ شکند خصم ستمگر کمرم را

اگر از چهار طرف؛ خصم زند بر جگرم تیر

♪♭ اگر آید به سر و کتف و تنم؛ ضربتِ شمشیر  ♭♪

? اگر از سنگ شود؛ غرق به خون روی منیرم  ?

اگر آتش عوض آب دهد، خصمِ شریرم

اگر از داغِ پسر سوزم و صد بار بمیرم

به خدایی که مرا خواسته با پیکرِ صد چاک، ببیند!

به تنم زخمِ دو صد؛ نیزه و شمشیر نشیند

به ستمگر ندهم دستم و ذلت نپذیرم

? اگر آرند به جنگم؛ همه ی اهل زمین را و سما را!  ?

♪♭ مظلوم حسین جانم… مظلوم حسین جانم…  ♭♪

منم و عهدِ الستم… نگسستم، نشکستم…

? به خدا؛ غیرِ خدا را نپرستم  ?

? به خدا من پسرِ شیر خدا و پسرِ فاطمه هستم  ?

همه ی دار و ندارم…

همه ی هفتاد و دو یارم؛ به فداى رهِ جانان

? منم و سرخىِ رویم؛ منم و و خونِ گلویم  ?

منم و حنجره عطشان؛ منم و داغِ جوانان

منم و خاکِ بیابان؛ منم و سمِ ستوران

? منم و رگ های بریده… منم و قلبِ دریده…  ?

منم و طفلِ صغیرم؛ منم و کودک شیرم

منم و دختِ اسیرم، منم و حی قدیرم

? منم و زخم فراوان…  ?

منم و آیه ی قرآن

? منم و زخم زبان ها؛ منم و تیغ سنان ها  ?

? همه آیید و ببینید؛ مقام و شرف عزت ما را  ?

مظلوم حسین جانم… مظلوم حسین جانم…

به شهیدان عقیل و به خلوصِ دل عبد الله و قاسم

♭♫♪ به علی اکبر و داغش؛ به علی اصغر و خونش…  ♪♫♭

به گلِ یاسِ مدینه، به رقیه… به سکینه…

به دل سوخته ی زینب کبری و دو فرزندِ شهیدش

به لبِ تشنه ی اطفال صغیرم

به تنِ خسته ی سجاد عزیزم

? من از این قومِ ستمگر؛ نگریزم  ?

نکنم بیعت و با خصم، ستمگر بستیزم

? سر من بر سرِ نی راه خدا گوید  ?

? با دوست سخن گوید  ?

? گردد هدف؛ سنگ خورد  ?

? چون نبینم به خدا؛ غیرِ خدا را  ?

دانلود آهنگ حسین امیری مهره مار + متن ترانه مهره ی مار از | دانلود اهنگ جدید


حسین امیری مهره مار ی آهنگ دانلود از

متن آهنگ مهره مار حسین امیری

♪♭ دستپاچه میشم تا میشم به نگات خیره ♭♪

کاری ندی دستم میترسم چون دلم گیره

ناخونک نزن به قلبم یه وقت نری بگی برمیگردم

? اخه همه شونو دوره کردم عزیزم ?

نپیچونی قلب ما رو کم کنی ناز و ادا رو عزیزم

حالت نگات خاصه استایل تو الماسه

مهره مار داری که میخوام پای دل تو وایسم

از همون اول یه جوری دیونه ام کردش که تورو  حواسم کرد بوس تو دلم زد

یه روزی بودی رویام حالا شدی همه دنیام

? واسه همینه که میخوام تو رو صد درصد ?

حالت نگات خاصه استایل تو الماسه

مهره مار داری که میخوام پای دل تو وایسم

دانلود نوحه سلام بر محرم سلام بر حسین / مداحی از حاج محمود کریمی +متن | دانلود اهنگ جدید


♪♭ شبِ اولِ محرم؛ سینه زنت، آرزوشه… ♭♪

? شبِ اولِ محرم؛ سینه زنت، آرزوشه… ?

? با دستایِ یه پیر غلامت؛ پیرهنِ سیاه بپوشه… ?

شبِ اولِ محرم؛ سینه زنت، آرزوشه…

با دستایِ یه پیر غلامت؛ پیرهنِ سیاه بپوشه…

شبِ اولِ محرم؛ سینه زنت، آرزوشه…

با دستایِ یه پیر غلامت؛ پیرهنِ سیاه بپوشه

? توو کوچه ها با پرچمت، امید به زندگی میاد… ?

دوباره بویِ نذری از؛ روضه هایِ خونگی میاد…

سلام یر پرچم وُ عَلَـم…

♭♫♪ سلام بر شعرِ مُحتشـم… ♪♫♭

? سلام بر مُحـرم… ?

? سلام بر پرچم وُ عَلَــم… ?

سلام بر شعرِ مُحتشـــم…

? سلام بر مُحـــرم… ?

♭♫♪ سلام یر پرچم وُ عَلَـم… ♪♫♭

سلام بر شعرِ مُحتشـــم…

? سلام بر مُحــــــرم… ?

شبِ اولِ محرم؛ سینه زنت، آرزوشه…

? با دستایِ یه پیر غلامت؛ پیرهنِ سیاه بپوشه… ?

شبِ اولِ محرم؛ سینه زنت، آرزوشه…

با دستـــایِ یه پیــر غلامت؛ پیرهنِ سیاه بپوشه…

? سلام بر شعرِ مُحتشــم… ?

♪♭ سلام بر بیـــرق وُ عَلَــم… ♭♪

♭♫♪ سلام بر مُحــــرم… ♪♫♭

? ?

سلام بر پرچم وُ عَلَــم…

سلام بر شعرِ مُحتشــم…

سلام بر مُحـرم…

سلام بر پرچم وُ عَلَــم…

سلام بر شعرِ مُحتشـــم…

♪♭ سلام بر مُحــرم… ♭♪

دمِ هیئتا با گریه، میگه: مادرِ تو زهـــرا…

دمِ هیئتا با گریه، میگه: مادرِ تو زهرا؛ قبول باشه حسینیا، این عزاداریتون ایشالله…

قبول باشه حسینیا، این عزاداریتون ایشالله…

دوباره روضه رفتنا… بی ریاترین، عمل شده…

دوباره هر محله ای؛ پُرِ علم وُ کُتل شده…

سلام بر کربلایِ تو…

سلام بر نوکرایِ تو…

سلام بر مُحـــرم…

♭♫♪ سلام بر کربلایِ تو… ♪♫♭

? سلام بر نوکرایِ تو… ?

سلام بر مُحـــرم…

شبِ اولِ محرم؛ سینه زنت، آرزوشه…

? با دستایِ یه پیر غلامت؛ پیرهنِ سیاه بپوشه… ?

سلام یر پرچم وُ عَلَـم…

سلام بر شعرِ مُحتشـم…

سلام بر مُحـرم…

دانلود مداحی آقام آقام حسین [نوحه از علیرضا اسفندیاری] +متن آهنگ | دانلود اهنگ جدید


منم فداییه شهید دشت نینوا

توشوب دی باشیمه گینه هوای کربلا

? نولار آقا بیگون سنون زیارته گلم ?

? یوخوما هرگجه گلیر او با صفا حرم ?

♪♭ او قانی تربتی ایکی جهانه ورمرم ♭♪

اقام اقام حسین

? اقام اقام اقام حسین ?

سنسیز اولم اینان اینان

? سینسیز دنیا یالان یالان ?

♭♫♪ ای دنیا ده منه قالان ابی عبداله اقا ♪♫♭

زینبین پاک ادی، حلال مشاکل دی بیزه

? نظر لطف اونین شاملدی بیزه ?

? قوری یردیم اما یرون وار گوزوم اوسته ?

عاشق نام حسین ابن علیدور زینب

روز محشرده چراغ ازلی دور زینب

? اللریم یوخ گولور منه نوفل ?

♭♫♪ فکر ایلور قهرماندی آی قارداش ♪♫♭

کوفه نون جفاسی قارداش هامی ظلمیدن باش اولدی

منی یاندیران حسین جان آنیوا دین اوخ اودی

? من برای تو گریه میکنم تو برای من کرب و بلا غوغادی ?

صاحب عزا زهرادی

خیز ای حسین از ره دور آمدم

بهر تماشا به تنور آمدم

کرب و بلا چولونده طوفاندی یامحمد

گوندر کفن حسینه عریاندی یامحمد

گلممیش پیک اجلیم گل جمالون بیرده گوروم

? بولون ای کوفیان من پسر حیدرم ?

? کربلا شاهینه بو چولده سرلشکرم ?

دانلود نوحه انا مظلوم حسین | دانلود اهنگ جدید


ای ز صولت لا فتی الا علی در شأن تو؛ (خطاب به حضرت زینب کبری است سلام الله علیها و روحی فداها)

? ‎میبرد شمر از سرت معجر، فکیف تصبحون؟ (معجر=چادر، فکیف تصبحون= شما را چه پیش خواهد آمد) ?

♭♫♪ کودکانت را بواد غیر ذی سر هست و جای ♪♫♭

آل ما دور از وطن، یا لیت قومی یعلمون؛ (کاش این قوم میدانستند‎)

♪♭ انعم الله علینا برسول مدنی؛ (خداوند به واسطه رسولی مدنی بر ما نعمت روا داشته) ♭♪

هو جدی، و ابی و واسط الکون علی؛ (که آن پیغمبر جد من است. و علی پدر من واسطه عالم است)

♭♫♪ خیره الله من الخلق أبی؛ (پدرم علی بهترین خلق خداوند) ♪♫♭

♭♫♪ بعد جدی، فأنا ابن الخیرتین؛ (پس از پیغمبر است. و من فرزند دو برگزیده) ♪♫♭

فضه قد خلصت من ذهب؛ (من نقره‎ای هستم که از طلا بیرون آمده است)

فأنا الفضه و ابن الذهبین؛ (پس من نقره‎ام و فرزند دو طلا “امام علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)”)

? ذهب ٌمن ذهب ٍ فی ذهب ٍ ؛(طلایی از طلا و در طلا) ?

? و لجینٌ فی لجین ٍ فی لجین ٍ ؛ (و نقره‎ای در نقره اندر نقره) ?

أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا محروم حسین أنا مظلوم حسین

عجبا وا عجبا امت کفار که یک سر چشم پوشیده ز حق نمک آل پیمبر

? همه در ریختن خون من آن بی کس و یاور شده آماده و بگرفته به کف نیزه و خنجر ?

? و ستجزون من الله اذا قام قیامه؛ (و به زودی حین قیام قیامت، جزای خود را از طرف خداوند خواهید دید) ?

أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا محروم حسین

چیست تقصیر من ای قوم که امروز جهانی شده آماده به قتلم همه با تیغ و سنانی؟

در شما نیست ز اسلام نه نامی و نشانی

أنا عطشان و قد اُحرق نطقی و لسانی؛ (عطش مرا فرا گرفته و کلام و زبانم آتش گرفته)

أنا ظمئان و قد احرق قلبی و فوادی؛ (تشنه هستم و قلب و سینه‎ام سوخته است)

? أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا محروم حسین ?

لم یا قوم تریدون ببغی و فساد؟؛ (ای قوم چرا خواستار بغی و فساد هستید؟)

لم تسعون بقتلی بلجاج و عناد؟ (و چرا از روی اصرار و دشمنی سعی در قتل من دارید؟)

لیس والله سوانا خلف بعد النبی؛ (قسم به خداوند که جز ما کسی جانشین و باقیمانده پیغمبر نیست)

فرض الله علی طاعتنا کل عباد؛ (و خداوند اطاعت کردن از ما را بر همه بندگان واجب نموده)

فلقد شرفنا الله علی کل بری و لقد طهرنا الله بطهر ابدی

? شرف الظاهر و الباطن فینا ازلی جدنا اشرف من کل شریف و جواد ?

متن نوحه نزار القطری انا مظلوم حسین

أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین

من له جد کجدی فی الوری؛ (چه کسی در عالم، پدربزرگی مانند پدربزرگ من دارد؟)

او کشیخی؟ فأنا ابن العلمین؛ (یا پدری چون پدر من دارد؟ پس من فرزند دو زعیم و سالار هستم)

فاطمه الزهرا امی، و ابی؛ (فاطمه زهرا مادرم هست و پدرم کسی است که…)

قاصم الکفر ببدر و حنین؛ (… کمر کفر را در بدر و حنین شکست)

? عبدالله غلاما یافعا؛ (و پدرم – علی- در حالی که نوجوانی بود خداوند را پرستش می‎کرد) ?

♭♫♪ و قریش یعبدون الوثنین؛ (در حالی که قریشیان آن دو بت را می‎پرستیدند) ♪♫♭

? یعبدون اللات و العزی معا؛ (آنها لات و عزی را با هم می‎پرستیدند) ?

و علی کان صلی القبلتین؛ (در حالی که پدرم – علی- بر هر دو قبله – مکه و قدس – نماز گزارده بود)

فأبی شمس، امی قمر؛ (پس پدر من خورشید است و مادرم ماه)

? فأنا الکوکب و ابن القمرین؛ (و من ستاره و فرزند دو ماه و خورشید) ?

أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین

? که خداوند تبارک و تعالی به من آیات منزه و مبری ?

به تورات و انجیل و زبور و صحف و جمله فرقان

چه عمی و چه یس اذا جاء وحم به تکریم و به تعظیم

♪♭ من و مادر و جد و پدر و عم و برادر ♭♪

? شما رحم نکردید به من راه ببستید دلم را بشکستید ?

أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین

زیر خنجر شه لب تشنه حسین گفت:

تو ای شمر ستمکار تو ای ملحد مکار تو ای کافر غدار

اگر من نشناسی، بگویم بشناسی:

حسینم، ضیاء القمرینم، قتیل الودجینم؛ (من حسینم، نور خورشید و ماه هستم و کشته شده و دو رگ گردن بریده)

? امام الحرمینم، أنا الفضه وابن الذهبینم؛ (پیشوای حرمین مکه و مدینه‎ام، منم نقره و فرزند دو طلا – علی (ع) و فاطمه (س) ?

منم شهپر جبریل منم آیه ی تطهیر منم نخله خوبان منم زاده زهرا

منم عرش و منم فرش منم کرسی و لوح و قلم و باعث ایجاد دو عالم

أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین أنا مظلوم حسین

شعر: صامت بروجردی

مداح : نزار القطری

دانلود مداحی حسین آقام همه میرن تو میمونی برام (نریمانی, پویانفر) + متن نوحه | دانلود اهنگ جدید


مداحی حسین آقام همه میرن تو میمونی برام

متن مداحی حسین آقام همه میرن تو میمونی برام

? حسین ‌آقام؛ همه میرن تو میمونی برام… ?

حسین ‌آقام!

همه میرن، تو میمونی برام!

آخ! با مادرم ایشاله اربعین میام حرم…

? با مادرم؛ ایشاله اربعین میام حرم ?

یه عمریه؛ شده پناهِ من حسینیه!

♭♫♪ یه عمریه… ♪♫♭

? شده پناهِ من، حسینیه… ?

♪♭ حسین ‌آقام؛ همه میرن تو میمونی برام… ♭♪

♪♭ حسین ‌آقام! ♭♪

همه میرن، تو میمونی برام!

ای حسینم ای حسینم!

? ای ضیا هر دو عینم… ?

? ای حسینم ای حسینم؛ ای ضیاء هر دو عینم ?

دانلود نوحه یا حسین غریب مادر | دانلود اهنگ جدید


? یا حسین غریب مادر تویی ارباب دل من ?

? یه گوشه چشم تو بسه واسه حل مشکل من ?

یه روزی میاد آقاجون که منم سگ تو باشم

? ?

? چشامو موقع مرگم زیر پات گذاشته باشم ?

? ?

چشمامو موقع مرگم زیر پات گذاشته باشم

آقا من خودم میدونم لایق این حرفا نیستم

? ?

اما از شما چه پنهون از اهل زمونه خستم

? ?

♭♫♪ اما از شما چه پنهان از اهل زمونه خستم ♪♫♭

دل من عاشق میمونه دائم از شما میخونه

? ?

منو میشناسی آقا جون من همونم اون دیوونه

منو می شناسی آقا جون من همون همون دیوونه

تموم مردم دنیا مارو میخونن دیوونه

? ?

? آره ما دیوونه هستیم بی خیال این زمونه ?

? ?

آره ما دیوانه هستیم بی خیال این زمونه

تا وقتی عشق به تو باشه اینا حرف و بهونه

♭♫♪ ♪♫♭

♭♫♪ واسه عشق تو هلاکم این خطم ، اینم نشونه ♪♫♭

♭♫♪ ♪♫♭

واسه عشق تو هلاکم این خط و اینم نشونه

♭♫♪ ♪♫♭

حسرت زیارت تو مونده تو این دل زارم

♭♫♪ ♪♫♭

کربلا تو تا نبینم آروم و قرار ندارم

? ?

? کربلاتو تا نبینم آروم و قرار ندارم ?

? یل کربلا اباالفضل قربون اون قد و بالات ?