دست نوشته ها (7)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

چرا از کنار هم بودن لذت نمی بریم؟

 

پریم از احترام های اجباری، ازلبخندهای مصنوعی.

 

در کنار هم  از هم بسیار

 

دوریم!

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

۷ یا ۸ سالم بود که قلکم رو شکستم و با چند تا سکه یک تومنی به گل فروشی رفتم و یه دسته گل بزرگ خریدم!

 

وقتی گل ها رو به مادرم دادم گریه اش گرفت و من رو بغل کرد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

ثروت هر کس به اندازه قلب مهربانی است که دارد

 

نه به اندازه مالی که اندوخته است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

پرسید: روزگارت چگونه است؟

 

مرد گفت:

 

چه بگویم!

 

امروز مجبور شدم

 

یادگار سیصد ساله ی اجدادم را

 

برای قرصی نان بفروشم!

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

 

زینب

 

 بلند واژه ای که

 

 دست عقل بشر

 

به فهم او نمی رسد!

 

"او" که بیکران است

 

حتی فهم یک جمله او

 

تاریخ را به فکری عمیق فرو برده است