قطعه کوتاه از بزرگان (26)

 

آیتــ الله مجتهدے تهرانے :

 خنده ي فرشته ها

 

شیخ حر در مجلس شاه سلیمان

 

در بالای مجلس نزد شاه نشست

 

به طوری كه بین او و شاه یك متكا بیش نبود.

 

شاه خواست شیخ را خار کند که گفت :

 

به من گفته اند حر عاملی هستی؛

 

 یکى از بزرگان در خـواب دید که مجلسى باشکوه بر پا شده و هـمه عالمان شیعه در آن جـمع اند ولى ابن فهد حضور ندارد.

مى پرسد پس ابن فهد کجاست؟

 مى گویند او همنشین انبیاست!

 مدتى بعد پس از دیـدار با ابن فهد خوابش را براى وى تعریف مى کند و مى پرسد :

 شـما چه کرده اید که در مجلس پیامبران جاى گرفته اید؟

 ابن فهد مى گوید : سبب این لطف الهی نیست مگر این که فقیر بودم و پولى نداشتم تا به آن صدقه داده، نیازمندى را دست گیرم.

 

 

 آیت الله بهجت (ره) :

 

 هر کس در دام گناه افتاده، بخاطر عادت از ترک آن عاجز است، چهل هفته ( شب جمعه یا جمعه صبح ) بصورت مستمر، بر سر مزار یکی از اولياء برود تا امرش اصلاح شود.

 

 از آیت الله گلپایگانی (ره) پرسیدند:

 

 روزها كه می‌گذرند،

 

مثل موش‌‏هايى هستند

صفحه1 از3