جمعه, 29 مرداد 1395 ساعت 09:28

صدقه آبرو

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

 یکى از بزرگان در خـواب دید که مجلسى باشکوه بر پا شده و هـمه عالمان شیعه در آن جـمع اند ولى ابن فهد حضور ندارد.

مى پرسد پس ابن فهد کجاست؟

 مى گویند او همنشین انبیاست!

 مدتى بعد پس از دیـدار با ابن فهد خوابش را براى وى تعریف مى کند و مى پرسد :

 شـما چه کرده اید که در مجلس پیامبران جاى گرفته اید؟

 ابن فهد مى گوید : سبب این لطف الهی نیست مگر این که فقیر بودم و پولى نداشتم تا به آن صدقه داده، نیازمندى را دست گیرم.

 

 از همین رو  آبرویم را صدقه دادم و با رو زدن به دیگران از نیازمندان دستگیرى کردم.

  تفسیر حمد و بقره شیخ محمد حسین اصفهانى، چاپ سنگى 1317ق، ص 199 و 200.

بازدید 428 بار