سه شنبه, 19 مرداد 1395 ساعت 05:52

آداب معاشرت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

چرا از کنار هم بودن لذت نمی بریم؟

 

پریم از احترام های اجباری، ازلبخندهای مصنوعی.

 

در کنار هم  از هم بسیار

 

دوریم!

 

به روی هم لبخند می زنیم اما در دل از هم خشمگینیم!

 

 کلمات محبت آمیز خرج هم میکنیم اما از یکدیگر متنفریم!

 

درمان این همه دو رویی یک چیز است:

 

دل، یک دله کنیم.

 

از ته دل دوستدار هم باشیم!

 

فکر می کنیم ظاهر، همه چیز را درست می کند ولی از قدیم گفتند: دل به دل راه دارد؛

 

دل ها از هم حس می گیرند.

 

دل ها درک دارند و تفاوت محبت مصنوعی با واقعی را می فهمند❗️

 

اگر قلبا از کسی متنفر بودی او هم از تو متنفر می شود.

 

واگر کسی را واقعا دوست داشتی او هم دوستدار تو می شود.

 

اگر با کسی رابطه ات گرم نمی شود؛

 

یک بار امتحان کن

 

با حس خوب سراغ او برو

 

رابطه ات کم کم خوب می شود.

 

 

بازدید 508 بار