چهارشنبه, 04 آذر 1394 ساعت 22:35

نوشتاری درباره حضرت خاتون کربلا رقیه سلام الله علیها

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

شاید آفتاب را آن ها که چشم دیدن ندارند انکار کنند اما...

اما ما با تمام وجود نور وجود خورشید خرابه ی شام را می بینیم و حس می کنیم و چه دردناک است وقتی برای عده ای نابینا وجود آفتاب را ناگزیر به استدلال شوی!

کوتاه سخن:

وجود حضرت رقیه سلام الله علیها قابل تشکیک نیست ، نقلهای متعددی در اثبات ایشان آمده است:

 

1 ابومخنف لوط بن یحیی ، معروف به عامی بودن است ولی محدث قمی میگوید : شیعی یعتمد علیه... او تا زمان امام ششم در قید حیات بوده است لذا از متقدمین بوده است

2 علی بن عیسی اربلی در کشف الغمه

3 سیدبن طاوس در لهوف

4 طریحی در منتخب الاثر

5 عماد الدین طبری در کامل بهایی

6 بیهقی در لباب الانساب که مورد اعتماد خاصه و عامه و معاصر سید ابن طاوس است

7 فقیه متتبع اهل بیت ، فاضل دربندی

8 ملاهاشم در منتخب التواریخ

9 محدث قمی در نفس المهموم

10 مازندرانی در معالی سبطین

11 الایقاد شاه عبدالعظیمی

بحث ایشان بحث تاریخی است ، بحث فقه نیست که مساله استدلال به کتاب و نصوص مطرح باشد ، بحث تاریخ است با این 11 کتاب ، که بعضی از آنها بسیار معتبر است نه تنها موجب اطمینان ، بلکه موجب علم میگردد

ما در بحث فقه مکتوباتی که علیه اماره الصحه باشد را قبول میکنیم مانند دیون ، وصیت ، انساب ، اگر در انساب مشجره ایی دال بر انتساب باشد معتبر خواهد بود

مرحوم شعرانی در باب عاشر المنن میگوید : سنگی در درگاه حرم حضرت رقیه بود روی آن نوشته شده بود : هذا البیت بقعه شرفت بآل النبی بنت الحسین الشهید رقیه .

اما بهد از همه ی این حرف ها این فراوانی معجزات از حضرتش، توسلات بیشمار و اجابت ایشان به خصوص در حرم مطهرش دلیل بر وجود او نیست؟!

 هزاران کرامت به شیعه و غیر شیعه  و گاه حتی غیر مسلمان رخ داده دلیل نیست؟

تمام این امور قرائنی است که آشکار میکند ایشان ناز دانه ی  امام حسین علیه السلام و از اولیاء الله هستند .


بازدید 510 بار