شهادت امام سجاد (ع)

يعقوب كربلا چه قدر گريه مي كني

از صبح زود تا به سحر گريه مي كني

 

«خوشا به حالِ فقیری که بر درِ تو گداست

مقام سائلِ تو از شهنشهان بالاست!

 

گر چه در پای ظهور تو بکا کافی نیست

روضه و اشک نباشد که دعا کافی نیست

 

سید الباکینم و در عشق غوغا می کنم

زنده در شهر مدینه یاد زهرا می کنم

 

بغضش شکست زخم دلش بی حساب شد

سجاده اش معطر با اشک ناب شد