از "وتو تحریم اقتصادی ایران توسط شوروی" تا "تغییر رتبه بزرگترین شرکت های هواپیمایی جهان"

در سایت پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام مطلب از "وتو تحریم اقتصادی ایران توسط شوروی" تا "تغییر رتبه بزرگترین شرکت های هواپیمایی جهان" مشاهده می کنید

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و چهارمین روز دی ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت msaeidi پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام